Leveringsvoorwaarden

Drukkerij Riezebos B.V. hanteert de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
U kunt onze leveringsvoorwaarden hieronder downloaden.
Mocht u hierover vragen hebben, bel ons of stuur een mail via het contactformulier.


Leveringsvoorwaarden