Maatschappelijk verantwoord

Drukkerij Riezebos en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een langdurige combinatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets waar we onlangs mee begonnen zijn. Drukkerij Riezebos behoorde tot de eerste grafische bedrijven in Nederland die het Milieuzorgcertificaat behaalden.
 
ISO14001
In 1992 zijn we begonnen met een milieuzorgsysteem, dat inmiddels bekend is als ISO14001. De audit in augustus 2013 leverde de vermelding 'goed' op.
Voorbeelden van enkele maatregelen zijn het uitbannen van schadelijke oplosmiddelen in het bedrijf en het isoleren van de buitenmuren door Spouwmuur Expert. Dit laatste leverde een besparing van 30% in de stookkosten op! Na de herinrichting van het buitenterrein is deze bestraat met klinkers ‘Pure Olivine’ van Excluton. Deze klinkers zijn voorzien van het mineraal Olivijn, wat de eigenschap heeft CO2 aan de lucht te onttrekken.
De milieuprestaties worden vastgelegd in de Milieu Barometer om voortschrijdende effecten te meten en met collega’s te kunnen vergelijken.
Drukkerij Riezebos is lid van Duurzaamheidskring West-Nederland waarin een twintigtal grafische bedrijven participeren alsmede werkgeversorganisatie KVGO, ondersteund door Stimular.

Varantwoord bosbeheer
Vezels die voor de papierfabricage worden gebruikt zijn afkomstig uit bossen die op de juiste manier worden beheerd. Geen onnodige houtkap en een veilige werkomgeving voor de houtvesters.
Materialen met andere erkende labels zal FSC®, PEFC, EU Ecolabel en The White Swan worden indien mogelijk ingezet.

Arbeidsomstandigheden
Naast zorg voor de leefomgeving hebben wij ook zorg voor onze medewerkers. Zo is er een Risico Inventarisatie gedaan, waarop een aantal acties zijn ondernomen. Hierbij praktisch bijgestaan door Summit Health, die o.a. adviezen gaf op het gebied van bureaustoelen, de bureaus en beeldschermen. Voorts is er structureel aandacht voor ARBO, waardoor de veiligheid van personeel en bezoekers gewaarborgd is. Drukkerij Riezebos voldoet aan de criteria die worden gesteld door de Stichting Certificering Grafimedia (SCGM). Certificering vindt driejaarlijks plaats, de laatste heeft in maart 2015 plaatsgevonden. Deze leverde de beoordeling ‘GOED’ op.

Actueel
Dit jaar (2017) wordt er geschreven aan een MVO-zelfverklaring als onderdeel van een volgend jaar uit te brengen MVO-jaarverslag. Met SCGM wordt bekeken of een MVO-certificering volgens ISO 26000 voldoende toegevoegde waarde heeft voor een kleinbedrijf als Drukkerij Riezebos.

Meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen door Drukkerij Riezebos?
Stel uw vraag dan via het contactformulier.

 

Drukkerij Riezebos steunt:
Een weduwe met drie jonge kinderen in Sri Lanka. Door een maandelijkse bijdrage worden de kinderen gekleed en kunnen zij naar school. Familly Help Programme
Stichting Kunst in de Kerk De Lier www.kunstindekerkdelier.nl
Zomeravondconcerten 't Woudt www.concertentwoudt.nl
Museum De Timmerwerf www.detimmerwerf.nl
Muziek-, zang-, en toneelverenigingen in De Lier

Stichting Kilometers voor Casper

BewarenBewaren