Het Laatste Nieuws

Weetjes over en activiteiten van Drukkerij Riezebos

Drukkerij Riezebos bespaart energie

Drukkerij Riezebos houdt zich voortdurend bezig met het gebruik van energie en met de vraag hoe hier zo efficient mogelijk mee om te gaan. Een achttal jaren geleden werden de muren geïsoleerd wat resulteerde in een gemiddelde besparing op het gasverbruikvan 25% per jaar.

Ook elektriciteit heeft de aandacht. De veelheid aan computers, servers en printers is verantwoordelijk voor het grootste deel van de stroomafname. Eind 2015 werden daarom een tweetal verouderde servers vervangen door een enkel serverrack. Met het team werd afgesproken om printers en computers aan het eind van de dag niet meer in de standby modus (slaapstand) te laten staan, maar deze geheel uit te zetten. De invloed van het vervangen van de servers en het ’s avonds uitschakelen van de computers en de printers is veel groter dan verwacht, ook hier zien we een gebruiksafname van 25% ten opzichte van 2015.

Natuurlijk is dit niet het einde, voortdurend proberen wij - en dat doen we samen met collega’s in de duurzaamheidskring Midden-Nederland - prestaties op het gebied van energiegebruik en milieubelasting te verbeteren.